جديدترين ها

سم پریمور

سم پریمور

سم پریمور (پیریمیکارب) حشره کش  انتخابی این سم برای مقابله با شته هایی که به سموم فسفره مقاوم شده اند کاربرد دارد. دوره کارنس پریمور برای کلزا، غ..

242,100 تومان

سم سایپرمترین 10 درصد

سم سایپرمترین 10 درصد

سم سایپرمترین 10 درصد سايپرمترين يك حشره كش غیرسیستمیک،تماسي و گوارشي است با اثر ابقائي روي گياه از گروه پايرتروييدها. دارای اثر سریع، پایدار و بسیار ..

35,000 تومان

سايپرمترين

سايپرمترين

سايپرمترين نیم لیتریسايپرمترين يك حشره كش غیرسیستمیک،تماسي و گوارشي است با اثر ابقائي روي گياه از گروه پايرتروييدها. دارای اثر سریع، پایدار و بسیار مو..

195,000 تومان

سم کنفیدور

سم کنفیدور

کنفیدور یا ایمیداکلوپرایدکنفیدور (Confidor SC35%) و گاچو ( Gaucho WS70%) نام تجاری سم آفت کش ایمیداکلوپراید است که در بازار وجود د..

280,000 تومان

سم لاروین

سم لاروین

سم لاروینسم حشره کش تیودیکاربحشره کش تماسی و گوارشی و سیستمیک از گروه اگزایم کارابامات می باشد.نحوه اثر تیودیکاربمهار کننده آنزیم کولین استراز در سیست..

630,000 تومان

سم فن والریت

سم فن والریت

سم فن والریتاین آفتکش در بازار با نام تجاری سومیسیدین (Sumicidin EC20%) وجود دارد. فن والريت از گروه حشره كشهاي پيريتروئيدي با خاصيت غي..

126,000 تومان

سم اتیون

سم اتیون

اتیوناين آفت کش در بازار با نام  اتيول EC47% Ethiol  وجود دارد. اين حشره کش از گروه سموم فسفره آلي(Organophosphorus) با ..

140,000 تومان

استامی پراید

استامی پراید

استامي پرايد سم کشاورزی استامی پراید،از سموم کشاورزی ، حشره کش سيستميک با اثرنفوذي، تدخيني، تماسي و گوارشي است.آفت کش استامی پراید بانام تجاري سم موسپ..

471,400 تومان

سم دلتامترین

سم دلتامترین

سم دلتامترینحشره کش دلتامترین دارای اثر، تماسی با پایداری زیاد از گروه پایروتیروئید ها می باشد.نام تجاری آن سم حشره کش دسیس می باشد.فرمولاسیون سم دسیس..

110,000 تومان

دورسبان

دورسبان

دورسبانسم کشاورزی حشره کش دورسبان برای کلیه آفات و حشرات گیاهی و خانگی مناسب می باشد.از سموم کشاورزی ، حشره کش و کنه کش های غیر سیستمیک با اثر تماسی ،..

139,400 تومان

دیازینون

دیازینون

دیازینونحشره کش دیازینون، سم کشاورزی از دسته؛ حشره کش و کنه کش های غیر سیستمیک، از سموم کشاورزی گروه ارگانو فسفره است که با نحوه اثر تنفسی، تماسی و گو..

126,900 تومان

سم مالاتیون

سم مالاتیون

سم مالاتیونمالاتیون سمی تماسي وغير سيستميک با خاصیت تدخینی است که توانايي آن در مهار آنزيم كولين استراز در سيستم عصبي جانوران می باشد. چون آنزيم كولين..

121,000 تومان

سم پروپارژیت

سم پروپارژیت

پروپارژیتپروپارژیت کنه کشی غیر سیستمیک با اثر تماسی و دوام طولانی می باشد. این سم با نام تجاری امایت (Omite) و فرمولاسیون (EC 57%) ..

93,100 تومان

روغن ولک (20 لیتری)

روغن ولک (20 لیتری)

روغن ولک روغن کشاورزی و یا روغن ولک حشره کشی است که حشرات و کنه ها را می تواند از بین ببرد. این روغن ها به مقدار زیاد تصفیه شده اند و به گونه ای ..

400,000 تومان

روغن ولک (5 لیتری)

روغن ولک (5 لیتری)

روغن ولک روغن کشاورزی و یا روغن ولک حشره کشی است که حشرات و کنه ها را می تواند از بین ببرد. این روغن ها به مقدار زیاد تصفیه شده اند و به گونه ای ..

25,000 تومان

فن پروکسی میت

فن پروکسی میت

فن پروکسی میتكنه كش تماسي، گوارشي و نفوذياین آفتکش در بازار با نام تجاری ارتوس (Ortus(SC5% وجود دارد. فن پروكسي ميت كنه كشي از گروه شيميايي ..

53,400 تومان

آبامکتین

آبامکتین

*آبامکتین*این محصول در جعبه های حاوی 12 عدد فروخته میشود.سم کشاورزی آبامکتین در بازار با نام تجاری ورتیمک ( Vertimec) EC1.8% وجود دارد...

119,000 تومان

سم گرانستار

سم گرانستار

سم گرانستار(تری بنورون متیل) 50 گرمیعلف کش انتخابی، تماسی، از گروه سولفونیل اوره می باشد.فرمولاسیون : گرانستار (Granstar®) 75% DFنحوه ا..

305,000 تومان

سم کروز

سم کروز

نام تجاری: نیکوسولفورون علف‌کشی انتخابی و سیستمیک، از گروه شیمیایی سولفونیل اوره است که جهت کنترل علف های هرز باریک برگ در مزارع ذرت به کار میرود..

61,000 تومان

سم رانداپ

سم رانداپ

گلیفوزیت  Glyphosate  41% SL- نام تجاری : رانداپ- علف کش غیر انتخابی ،سیستمیک،جذب از طریق شاخه و برگ گیاه،موثر بر سیستمهای آنزیمی ..

77,000 تومان