علف کش هامقایسه کالا (0)


توفوردی

توفوردی

توفوردیاین علف کش در بازار با نام تجاری یو46کمبی فلوید U 46 combi  fluid  67.5% SL - وجود دارد. سم کشاورزی توفوردی+ ام سی پی آ علف..

0 تومان

دیازینون

دیازینون

دیازینونحشره کش دیازینون، سم کشاورزی از دسته؛ حشره کش و کنه کش های غیر سیستمیک، از سموم کشاورزی گروه ارگانو فسفره است که با نحوه اثر تنفسی، تماسی و گو..

126,900 تومان

سم تاپیک

سم تاپیک

سم تاپیک این علفکش در بازاربا نام تجاری تاپیک TopikEC8% و وجود دارد.کلودینافوپ پروپارژيل علفكشي سيستميك و انتخابي از گروه آريلوكسي فنوكسي پر..

91,700 تومان

سم رانداپ

سم رانداپ

گلیفوزیت  Glyphosate  41% SL- نام تجاری : رانداپ- علف کش غیر انتخابی ،سیستمیک،جذب از طریق شاخه و برگ گیاه،موثر بر سیستمهای آنزیمی ..

77,000 تومان

سم پاراکوات

سم پاراکوات

پاراکواتعلف کش تماسی است که دوام کمی دارد و برای مبارزه با طیف وسیعی از علفهای هرز و باریک بکار می رود این علف کش پس از رویش مصرف می شود. از پاراکوات ..

77,000 تومان

سم کروز

سم کروز

نام تجاری: نیکوسولفورون علف‌کشی انتخابی و سیستمیک، از گروه شیمیایی سولفونیل اوره است که جهت کنترل علف های هرز باریک برگ در مزارع ذرت به کار میرود..

61,000 تومان

سم گرانستار

سم گرانستار

سم گرانستار(تری بنورون متیل) 50 گرمیعلف کش انتخابی، تماسی، از گروه سولفونیل اوره می باشد.فرمولاسیون : گرانستار (Granstar®) 75% DFنحوه ا..

305,000 تومان

هالوکسی فوپ آرمتیل

هالوکسی فوپ آرمتیل

هالوکسی فوپ آرمتیل(گالانت سوپر)این علف کش در بازار با نام تجاری گالانت سوپر (GALLANT SUPPER10.8% EC ) وجود دارد. هالوکسی فوپ آرمتیل علف..

35,000 تومان

نمايش 1 تا 8 از 8 (1 صفحه)