بذر

بذر

بذر به بخشی از گیاهان مورد توجه در کشاورزی و باغبانی گفته می‌شود که می‌تواند به تکثیر و تولید مثل آن گیاه منجر شود. در کشاورزی به هر بخش از گیاه که بتواند نسل دیگری از همان گیاه را تولید کند بذر می‌گویند. بذر یک رابطهٔ زنده بین والدین و نتاج بوده و عامل اصلی انتشار گیاه از یک محیط به محیط دیگر می‌باشد که سبب تداوم نسل‌ها می‌شود. 


مقایسه کالا (0)


بذر اسفناج

بذر اسفناج

بذر اسفناجخرید بذر اسفناج (کیلویی) فله ای و شرکتی از اپلیکیشن آنلاین و هوشمند تخصصی کشاورزی بپاک.جهت خرید سموم کشاورزی،خرید انواع سم کشاورزی، خرید بذر..

20,000 تومان

بذر بادمجان

بذر بادمجان

بذر بادمجانبذر بادمجان، بذر بادمجان قلمی، بذر بادمجان قلمی سیاه، بهترین بذر بادمجان قلمی، پربارترین بذر بادمجان، بذر بادمجان پرمحصول(کیلویی)فله ای و ش..

100,000 تومان

بذر بامیه

بذر بامیه

بذر بامیه خرید بذر بامیه و خرید اینترنتی بذر بامیه  فله ای(کیلویی) و شرکتی از اپلیکیشن آنلاین و هوشمند تخصصی کشاورزی بپاک.جهت خرید سموم کشاورزی..

150,000 تومان

بذر تره

بذر تره

بذر تره خرید بذر تره و خرید اینترنتی بذر تره فله ای (کیلویی)  و شرکتی از اپلیکیشن آنلاین و هوشمند تخصصی کشاورزی بپاک.جهت خرید سموم کشاورزی، خری..

70,000 تومان

بذر جعفری

بذر جعفری

بذر جعفری خرید بذر جعفری و تهیه بذر جعفری(کیلویی) فله ای و شرکتی از اپلیکیشن آنلاین و هوشمند تخصصی کشاورزی بپاک.جهت خرید سموم کشاورزی، خرید انواع سم..

25,000 تومان

بذر خربزه زرد

بذر خربزه زرد

بذر خربزه زردخرید بذر خربزه و تهیه بذر خربزه (کیلویی) فله ای و شرکتی از اپلیکیشن آنلاین و هوشمند تخصصی کشاورزی بپاک.جهت خرید سموم کشاورزی،خرید انواع..

60,000 تومان

بذر خربزه سبز

بذر خربزه سبز

بذر خربزه سبز بذر خربزه سوسکی و خرید بذر خربزه (کیلویی) فله ای و شرکتی از اپلیکیشن آنلاین و هوشمند تخصصی کشاورزی بپاک.جهت خرید سموم کشاورزی،خرید انو..

150,000 تومان

بذر خربزه مشهدی

بذر خربزه مشهدی

بذر خربزه مشهدیبذر خربزه مشهدی، انواع بذر خربزه مشهدی،بهترین بذر خربزه مشهدی، بهترین نوع بذر خربزه مشهدی فله (کیلویی) و شرکتی موجود می باشد. جهتخرید ب..

40,000 تومان

بذر خیار یو اس اگری سید

بذر خیار یو اس اگری سید

بذر خیار یو اس اگری سید بذر خیار یو اس اگری سید، بذر خیار گلخانه ای، بذر خیار محلی و انواع بذر خیار بصورت فله ای و شرکتی موجود می باشد.جهتخرید بذر خرب..

120,000 تومان

بذر ذرت

بذر ذرت

بذر ذرتبذر ذرت، بذر ذرت شیرین، بذر ذرت علوفه ای (کیلویی)فله ای و شرکتی موجود می باشد.جهتخرید بذر ذرت، خرید بذر ذرت شیرین، خرید بذر ذرت علوفه ای و خرید..

25,000 تومان

بذر ریحان بنفش

بذر ریحان بنفش

بذر ریحان بنفش بذر ریحان ، بذر ریحان بنفش (کیلویی) فله ای و شرکتی موجودمی باشد. جهتخرید بذر ریحان، خرید بذر ریحان بنفش و خرید و فروش ریحان، خرید س..

55,000 تومان

بذر ریحان سبز

بذر ریحان سبز

بذر ریحان سبزبذر ریحان ، بذر ریحان سبز(کیلویی) فله ای و شرکتی موجودمی باشد. جهتخرید بذر ریحان، خرید بذر ریحان سبز و خرید و فروش ریحان، خرید سموم کشاور..

20,000 تومان

بذر شاهی

بذر شاهی

بذرشاهی بذرترتیزک، بذرشاهی فله (کیلویی)  و شرکتی موجود می باشد. جهت خرید بذر شاهی، خرید سموم کشاورزی، خرید انواع سم کشاورزی، خرید بذر، خرید کود ش..

14,000 تومان

بذر شنبلیله

بذر شنبلیله

بذر شنبلیلهبذر شنبلیله (کیلویی) فله ای و شرکتی موجود می باشدجهت خرید بذر شنبلیله، خرید انواع بذر، خرید سموم کشاورزی، خرید انواع سم کشاورزی، خرید بذر، ..

14,000 تومان

بذر شوید

بذر شوید

بذر شوید بذر شوید (کیلویی)فله ای و شرکتی موجود می باشد جهت خرید بذر شوید، خرید بذر، خرید و فروش بذر، خرید سموم کشاورزی، خرید انواع سم کشاورزی، خرید بذ..

16,000 تومان

نمايش 1 تا 15 از 30 (2 صفحه)